Back to All Events

Nevroyoga med An-Magritt Seeland


Kurs i Nevroyoga 6. og 7. oktober 2018

Ann-Magritt Seeland.jpg

Dette kurset er for både deg som selv har en kronisk nevrologisk eller autoimmun utfordring og deg som er pårørende til en som har det og ønsker å gi støtte med yoga. Ikke minst ønsker vi oss flere yogalærere som ønsker å fordype deg i hvilke verktøy yogaen har å tilby mennesker med en slik utfordring.

Om Nevroyoga.

Nevroyoga er en yogisk strategi utviklet på bakgrunn av personlige erfaringer, såvel som utdannelse, research og inspirasjon fra yogier og nevrologisk utfordrede globalt. Utgangspunktet mitt er at jeg selv fikk en MSdiagnose i 2002.

Etter å ha levd temmelig likt andre med tilsvarende utfordringer med dype daler, perioder med bedring og avgrunner som igjen har åpnet seg fikk jeg et anfall, eller schub som man også kaller det. Det var omfattende, grusomt, ødeleggende.

Men det var også i kjølvannet av dette at jeg møtte jeg Kundalini Yoga og gikk i gang med et kraftig selvmedisineringsregime med den. Resultatet er at jeg har tilpasset sentralnervesystemet mitt til meg, i steden for å tilpasse meg til den tilstanden det aspektet ved meg var i. Nevroyoga vokste frem, nærmest som en egen organisme; båret og støttet av tilstanden min, Kundalini Yoga og mine tidligere yrkesliv som skribent og lærer.

Visjonen min med workshopen jeg gir i Nevroyoga, med informasjonsarbeid og med bøker og hefter, er at flere skal få oppleve den enorme mestringsopplevelsen som ligger i å åpne, bli kjent med og aktivere kroppens eget medisinskap gjennom yogaen. Du har en helningskapasitet av en annen verden gjennom kroppens rytmiske prosesser, organer og energier. La oss henvende oss til den, heller enn å kun underlegge oss legemiddelindustriens og institusjonelle strategier.

Praktisk informasjon
Dato: 6 & 7. oktober 2018

Tid: Kl. 10:00 - 16:00 Begge dager

Sted: Flyt Yoga

PRIS: kr. 2610,- (inklusiv administrasjonskostnader)

Kurset inkluderer en manual og noe tileggsmateriale og vil kunne videreutbygges med oppfølgingsmodul og sertifisering/anbefaling fra Jay Ma Yoga.

Påmelding: Ber om forståelse for bindende påmelding. Plassen reserveres idet betalingen er registrert. Vi fyller opp fortløpende.