OM Yoga

Shiva Nataraja... Den dansende Shiva. Et av de mest sentrale hinduistiske symbolene som uttrykker livets rytme; den evige rund-dansen mellom skapelse og ødeleggelse, mellom liv og død. Målet med dansen er å frigjøre mennesket fra blant annet likegyldighet og uvitenhet. I denne kraftfulle dansen danser Shiva verden inn og ut av eksistens med stoisk ro, noe som henviser til å ha et fullstendig overblikk og uendret væremåte, uansett hva som skjer.

Shiva Nataraja... Den dansende Shiva. Et av de mest sentrale hinduistiske symbolene som uttrykker livets rytme; den evige rund-dansen mellom skapelse og ødeleggelse, mellom liv og død. Målet med dansen er å frigjøre mennesket fra blant annet likegyldighet og uvitenhet. I denne kraftfulle dansen danser Shiva verden inn og ut av eksistens med stoisk ro, noe som henviser til å ha et fullstendig overblikk og uendret væremåte, uansett hva som skjer.

Yoga er en kanskje mer enn 4000 – 5000 år gammel indisk tradisjon som består av ulike elementer som blant annet etikk og moral, pusteøvelser, kroppsøvelser, konsentrasjon, introspeksjon og meditasjon. I all sin mangfoldighet handler yoga om å ta kontroll over eget kroppslig og mentalt liv og bygger på forståelsen av at kontroll av kroppen leder til kontroll av sinnet, og omvendt, og at slik kontroll leder til fred. Yoga er et gammelt sanskrit ord og en betydning av ordet er spenne for. Se for deg en flokk med ville hester som skal trekke vognen din. Hestene representerer sinnet ditt. Du må da spenne for seletøyet på hestene dine og temme de slik at de kan hjelpe deg med å orientere deg i livet ditt på en mer fredfull måte. Du og hestene dine blir en enhet. Yoga kan også bety enhet eller forening.

Yoga har i dag blitt et globalt fenomen og i vårt moderne samfunn, hvor alt beveger seg stadig raskere framover, finner flere og flere veien til yoga. Yoga kan gjenskape balanse i hverdagen og gi et pusterom til å finne tilbake til seg selv. Målet med yoga er ikke å forandre på deg selv, derimot kan yoga hjelpe deg med å bli mer bevisst. «Når kroppen blir sterk og smidig og sinnet rolig, kan du se ditt livsmønster, få overblikk, og først og fremst bli i stand til å akseptere det.» (Swami Janakananda, 2005) Når man er våkent tilstede i seg selv og aksepterer øyeblikket som det er, skapes det en ro og indre tilfredshet. Og det er dette som er et av målene i yoga. Å møte livets motsetninger med den samme uforanderlige og fredfulle innstillingen.

Kilder:

- Swami Janakananda (2005). Yoga, tantra og meditasjon i min hverdag. Bindu forlag.

 - https://www.nrk.no/kultur/hva-er-yoga_-1.1656194