timeplaner 2018

NB! Scroll deg nedover for å finne den aktuelle timeplanen.

NB! Med forbehold om endringer underveis.

SommerYoga 2018 med oppstart 25. juni

Sommer 2018.PNG

Høst 2018
Oppstart uke 36

Høst 2018.PNG

De grønne timene er de timene med et mer fysisk fokus.

De blå timene inkluderer i tillegg meditativ praksis.

De oransje timene er de mest energiske timene som også inkluderer meditativ praksis.

Alle timene har fokus på pust og tilstedeværelse (nærvær).